தமிழ்

Neer Ennai Kangira Devan - நீர் என்னை காண்கின்ற தேவனே

நீர் என்னை காண்கின்ற தேவனே
நான் உம்மை காண வாஞ்சையே
தேவாதி தேவனே துதிக்கு பாத்திரரே
தூய மனதுடன் மகிழ்ந்து பாடிடுவேன்

திக்கற்ற மக்களை கைவிடேன் என்றீர்
தேவா உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
என்னோடென்றும் இருப்பதால்
ஸ்தோத்திரமே இயேசு நாதா

என்னையே நோக்கி கூப்பிடு என்றீர்
நாதா உமக்கு ஸ்தோத்திரம்
உம் பாதத்தை தேடி வந்தேன்
ஏற்றருளும் இயேசு நாதா

Neer ennai kangira devan Lyrics in English

neer ennai kaannkinta thaevanae
naan ummai kaana vaanjaiyae
thaevaathi thaevanae thuthikku paaththirarae
thooya manathudan makilnthu paadiduvaen

thikkatta makkalai kaivitaen enteer
thaevaa umakku sthoththiram
ennodentum iruppathaal
sthoththiramae Yesu naathaa

ennaiyae Nnokki kooppidu enteer
naathaa umakku sthoththiram
um paathaththai thaeti vanthaen
aettarulum Yesu naathaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Neer ennai kangira devan

by clicking the fullscreen button in the Top left