தமிழ்

Ummai Padatha Navum - உம்மை பாடாத நாவும்

உம்மை பாடாத நாவும்
கேளாத செவியும் மகிமை இழந்ததே
பாரில் மகிமை இழந்ததே

உந்தன் சித்தம் செய்ய நித்தம்
இயேசுவே நீர் என்னை ஆட்கொள்ளுமே

எந்தன் பாவத்தைப் போக்க பாரினில் வந்த
பரனைப் போற்றிடுவேன் – தேவ

இயேசு சிந்தின இரத்தம் உந்தனுக்காக
சிலுவையண்டை நீ வா – அவர்

Ummai padatha navum Lyrics in English

ummai paadaatha naavum
kaelaatha seviyum makimai ilanthathae
paaril makimai ilanthathae

unthan siththam seyya niththam
Yesuvae neer ennai aatkollumae

enthan paavaththaip pokka paarinil vantha
paranaip pottiduvaen – thaeva

Yesu sinthina iraththam unthanukkaaka
siluvaiyanntai nee vaa – avar

PowerPoint Presentation Slides for the song Ummai padatha navum

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites