தமிழ்

Neer Enthan Kottai - நீர் எந்தன் கோட்டை

1. நீர் எந்தன் கோட்டை
நீர் எந்தன் துருகம்
நீர் எந்தன் தஞ்சம் – இயேசுவே
நீர் எங்கள் ராஜா
சாரோனின் ரோஜா – இயேசுவே

உம்மைப்போல் ஒருவர் இல்லை
உமக்கு ஈடாய் தேவன் இல்லை (2) – நீர்
உம்மையே நான் போற்றுவேன்
உம்மையே நான் புகழுவேன்-2

2. நீர் பரிசுத்த தேவன்
நீர் மகத்துவ தேவன்
நீர் வல்லமை தேவன் – இயேசுவே
நீர் எங்கள் சத்தியம்
நீர் எங்கள் நித்தியம்
நீர் எங்கள் ஜீவன் – இயேசுவே

உம்மைப்போல் ஒருவர் இல்லை
உமக்கு ஈடாய் தேவன் இல்லை (2) – நீர்
உம்மையே நான் வாழ்த்துவேன்
உம்மையே நான் வணங்கிடுவேன்-2

Neer Enthan Kottai Lyrics in English

1. neer enthan kottaை
neer enthan thurukam
neer enthan thanjam - Yesuvae
neer engal raajaa
saaronin rojaa - Yesuvae

ummaippol oruvar illai
umakku eedaay thaevan illai (2) - neer
ummaiyae naan pottuvaen
ummaiyae naan pukaluvaen-2

2. neer parisuththa thaevan
neer makaththuva thaevan
neer vallamai thaevan - Yesuvae
neer engal saththiyam
neer engal niththiyam
neer engal jeevan - Yesuvae

ummaippol oruvar illai
umakku eedaay thaevan illai (2) - neer
ummaiyae naan vaalththuvaen
ummaiyae naan vanangiduvaen-2

PowerPoint Presentation Slides for the song Neer Enthan Kottai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites