தமிழ்

Neeyae Nirantharam - நீயே நிரந்தரம் இயேசுவே என் வாழ்வில் நீயே நிரந்தரம்

நீயே நிரந்தரம், இயேசுவே என் வாழ்வில் நீயே நிரந்தரம்
ஆ…ஆ…ஆ…ஆ…ஆ…ஆ…

அம்மையப்பன் உந்தன் அன்பே நிரந்தரம்
மாறும் உலகில் மாறா உன் உறவே நிரந்தரம்
இம்மை வாழ்வில் மறுமை இருப்பது நிரந்தரம் – (2)
நான் மாண்ட பின்பும் உன்னில் உயிர்ப்பது நிரந்தரம்
நிரந்தரம், நிரந்தரம், நீயே நிரந்தரம், நீயே நிரந்தரம்
நிரந்தரம், நிரந்தரம், நீயே நிரந்தரம் ஆ…ஆ… — அம்மையப்பன்

1. தாயின் அன்பு சேய்க்கு இங்கே நிரந்தரம்
தாயும் தந்தையும் எமக்கு நீயே நிரந்தரம்
தேயும் வாழ்வில் நம்பிக்கை நீயே நிரந்தரம்
நான் சாயும் போது காப்பது நீயே நிரந்தரம் – (2)
நிரந்தரம், நிரந்தரம், நீயே நிரந்தரம், நீயே நிரந்தரம்
நிரந்தரம், நிரந்தரம், நீயே நிரந்தரம் — அம்மையப்பன்

2. செல்வங்கள் கொணரும் இன்பத்தில் இல்லை நிரந்தரம்
பதவியும் புகழும் தருவது இல்லை நிரந்தரம்
நிலை வாழ்வு என்னும் நிஜமான நீயே நிரந்தரம்
அதன் விலையாக எனை நீ உன்னில் இணைப்பாய் நிரந்தரம் – (2)
நிரந்தரம், நிரந்தரம், நீயே நிரந்தரம், நீயே நிரந்தரம்
நிரந்தரம், நிரந்தரம், நீயே நிரந்தரம் — அம்மையப்பன்

Neeyae Nirantharam Lyrics in English

neeyae nirantharam, Yesuvae en vaalvil neeyae nirantharam
aa…aa…aa…aa…aa…aa…

ammaiyappan unthan anpae nirantharam
maarum ulakil maaraa un uravae nirantharam
immai vaalvil marumai iruppathu nirantharam – (2)
naan maannda pinpum unnil uyirppathu nirantharam
nirantharam, nirantharam, neeyae nirantharam, neeyae nirantharam
nirantharam, nirantharam, neeyae nirantharam aa…aa… — ammaiyappan

1. thaayin anpu seykku ingae nirantharam
thaayum thanthaiyum emakku neeyae nirantharam
thaeyum vaalvil nampikkai neeyae nirantharam
naan saayum pothu kaappathu neeyae nirantharam – (2)
nirantharam, nirantharam, neeyae nirantharam, neeyae nirantharam
nirantharam, nirantharam, neeyae nirantharam — ammaiyappan

2. selvangal konarum inpaththil illai nirantharam
pathaviyum pukalum tharuvathu illai nirantharam
nilai vaalvu ennum nijamaana neeyae nirantharam
athan vilaiyaaka enai nee unnil innaippaay nirantharam – (2)
nirantharam, nirantharam, neeyae nirantharam, neeyae nirantharam
nirantharam, nirantharam, neeyae nirantharam — ammaiyappan

PowerPoint Presentation Slides for the song Neeyae Nirantharam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites