தமிழ்

Opilla Thiru Ira - ஒப்பில்லா திரு இரா!

1. ஒப்பில்லா – திரு இரா!
இதில் தான் மா பிதா
ஏக மைந்தனை லோகத்துக்கு
மீட்பராக அனுப்பினது
அன்பின் அதிசயமாம்
அன்பின் அதிசயமாம்.

2. ஒப்பில்லா – திரு இரா!
யாவையும் ஆளும் மா
தெய்வ மைந்தனார் பாவிகளை
மீட்டுவிண்ணுக்குயர்த்த, தம்மை
எத்தனை தாழ்த்துகிறார்;
எத்தனை தாழ்த்துகிறார்;

3. ஒப்பில்லா – திரு இரா!
ஜென்மித்தார் மேசியா;
தெய்வ தூதரின் சேனைகளை
நாமும் சேர்ந்து, பராபரனை
பூரிப்பாய் ஸ்தோத்திரிப்போம்
பூரிப்பாய் ஸ்தோத்திரிப்போம்.

Opilla Thiru Ira Lyrics in English

1. oppillaa – thiru iraa!

ithil thaan maa pithaa

aeka mainthanai lokaththukku

meetparaaka anuppinathu

anpin athisayamaam

anpin athisayamaam.

2. oppillaa – thiru iraa!

yaavaiyum aalum maa

theyva mainthanaar paavikalai

meettuvinnnukkuyarththa, thammai

eththanai thaalththukiraar;

eththanai thaalththukiraar;

3. oppillaa – thiru iraa!

jenmiththaar maesiyaa;

theyva thootharin senaikalai

naamum sernthu, paraaparanai

poorippaay sthoththirippom

poorippaay sthoththirippom.

PowerPoint Presentation Slides for the song Opilla Thiru Ira

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites