தமிழ்

Paavi Ennai Nesitheer - பாவி என்னை நேசித்தீர்

பாவி என்னை நேசித்தீர்
உம் அன்பு மாபெரிது
பாவங்களை மன்னித்தீர்
உம் அன்பு மாபெரிது

ஆராதிப்பேன் உம்மையே
உயர்த்துவேன் உம்மையே

மாசற்ற உம் இரத்தத்தால்
உம் மகனாக என்னை மாற்றினீர்
இணையில்லா உந்தன் அன்பால்
உம்மோடு இணைத்து விட்டீர்

உள்ளத்தில் மாற்றம் தந்தீர்
என் எண்ணத்தில் தூய்மை தந்தீர்
அளவில்லா உந்தன் அன்பு
போதும் என் ஆயுள் எல்லாம்

காரிருள் நீங்கினதே
தீபமாய் நீர் வந்ததால்
இயேசுவே உம் அன்பை போல்
எங்கும் நான் காணவில்லை

Paavi ennai nesitheer Lyrics in English

paavi ennai naesiththeer
um anpu maaperithu
paavangalai manniththeer
um anpu maaperithu

aaraathippaen ummaiyae
uyarththuvaen ummaiyae

maasatta um iraththaththaal
um makanaaka ennai maattineer
innaiyillaa unthan anpaal
ummodu innaiththu vittir

ullaththil maattam thantheer
en ennnaththil thooymai thantheer
alavillaa unthan anpu
pothum en aayul ellaam

kaarirul neenginathae
theepamaay neer vanthathaal
Yesuvae um anpai pol
engum naan kaanavillai

PowerPoint Presentation Slides for the song Paavi ennai nesitheer

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites