தமிழ்

Pali Beedatthil Vaithaen - பலிபீடத்தில் வைத்தேன் என்னை

Pali Beedatthil Vaithaen Ennai

பலிபீடத்தில் வைத்தேன் என்னை
பாவி என்னை ஏற்றுக் கொள்ளும் – 2

நிலையில்லா இந்த பூவுலகில்
நித்தம் உன் பாதையிலே – 2
நின் சித்தம் போல் உம் கரத்தால் – 2
நித்தம் வழிநடத்தும் – 2

வாலிப நாட்களில் வாஞ்சையுடன்
வந்தேன் உன் திருப்பாதம் – 2
வாருமய்யா வந்து என்னை – 2
வல்லமையால் நிரப்பும் – 2

பரிசுத்தம் இல்லா இவ்வுலகில்
பரிசுத்தமாய் ஜீவிக்க – 2
பரிசுத்தமான உம் இரத்தத்தால் – 2
பரிசுத்தமாக்கி விடும் – 2

Pali Beedatthil Vaithaen Lyrics in English

Pali Beedatthil Vaithaen Ennai

palipeedaththil vaiththaen ennai
paavi ennai aettuk kollum - 2

nilaiyillaa intha poovulakil
niththam un paathaiyilae - 2
nin siththam pol um karaththaal - 2
niththam valinadaththum - 2

vaalipa naatkalil vaanjaiyudan
vanthaen un thiruppaatham - 2
vaarumayyaa vanthu ennai - 2
vallamaiyaal nirappum - 2

parisuththam illaa ivvulakil
parisuththamaay jeevikka - 2
parisuththamaana um iraththaththaal - 2
parisuththamaakki vidum - 2

PowerPoint Presentation Slides for the song Pali Beedatthil Vaithaen

by clicking the fullscreen button in the Top left