தமிழ்

Ennavare Ennavare - என்னவரே என்னவரே

Ennavare Ennavare
என்னவரே என்னவரே
என்னவரே என் உடையவரே (2)

1. உங்க வாயின் முத்தங்களால்
என்னை முத்தமிடுபவரே (2)
திராட்சை ரசத்திலும் இன்பமான நேசம்
என் மேல் உடையவரே (2)

என்னவரே என் ஆத்ம நேசரே
என்னவரே நீர் என் மணவாளரே (2)
என்னை பிரியமே என் ரூபவதியே
என்று அழைப்பவரே – என்னவரே

2. எந்தன் தாயின் கருவிலே
என்னை தெரிந்து கொண்டவரே (2)
வீணன் என்று பலர் தள்ளின போததென்னை
வனைந்து எடுத்தவரே (2)

என்னவரே என் ஆத்ம நேசரே
என்னவரே நீர் என் மணவாளரே (2)
என்னை பிரியமே என் ரூபவதிய
என்று அழைப்பவரே – என்னவரே

Ennavare Ennavare Lyrics in English

Ennavare Ennavare
ennavarae ennavarae
ennavarae en utaiyavarae (2)

1. unga vaayin muththangalaal
ennai muththamidupavarae (2)
thiraatchaை rasaththilum inpamaana naesam
en mael utaiyavarae (2)

ennavarae en aathma naesarae
ennavarae neer en manavaalarae (2)
ennai piriyamae en roopavathiyae
entu alaippavarae - ennavarae

2. enthan thaayin karuvilae
ennai therinthu konndavarae (2)
veenan entu palar thallina pothathennai
vanainthu eduththavarae (2)

ennavarae en aathma naesarae
ennavarae neer en manavaalarae (2)
ennai piriyamae en roopavathiya
entu alaippavarae - ennavarae

PowerPoint Presentation Slides for the song Ennavare Ennavare

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites