தமிழ்

Kuppayana Ennai - குப்பையான என்னை கோபுரத்தில் வைத்தீரே

Kuppayana Ennai
குப்பையான என்னை கோபுரத்தில் வைத்தீரே
உதவாத என்னை உமக்காய் தெரிந்தீரே
நீங்கதான் எல்லாம் இயேசப்பா
என் இயேசப்பா
உம்மை விட யாருமில்லப்பா

1. கலங்கின எனக்கு ஆறுதல் அளித்தீரே
கண்ணீரில் எனக்கு கிருபை தந்தீரே
சோர்ந்துப் போய் இருந்தேனப்பா
என் இயேசப்பா
சோகங்கள் தீர்த்தீரப்பா

2. தனிமையில் எனக்கு துணையாய் நீன்றீரே
ஆனாதை எனக்கு அடைக்கலம் தந்தீரே
தாகத்தால் தவித்தேனப்பா
என் இயேசப்பா
ஜீவ தண்ணீர் தந்தீரப்பா

Kuppayana Ennai Lyrics in English

Kuppayana Ennai
kuppaiyaana ennai kopuraththil vaiththeerae
uthavaatha ennai umakkaay therintheerae
neengathaan ellaam iyaesappaa
en iyaesappaa
ummai vida yaarumillappaa

1. kalangina enakku aaruthal aliththeerae
kannnneeril enakku kirupai thantheerae
sornthup poy irunthaenappaa
en iyaesappaa
sokangal theerththeerappaa

2. thanimaiyil enakku thunnaiyaay neenteerae
aanaathai enakku ataikkalam thantheerae
thaakaththaal thaviththaenappaa
en iyaesappaa
jeeva thannnneer thantheerappaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Kuppayana Ennai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites