தமிழ்

Meiyaana Dhraatchaichedi - மெய்யான திராட்சைசெடி

Meiyaana Dhraatchaichedi
மெய்யான திராட்சைசெடி
நீரே என் இயேசுவே
உம்மில் நிலைத்திருக்கும்
கொடியாய் என்னை வனையுமே (2)

கனிதர வேண்டுமே
கனிதர வேண்டுமே
உவர்ப்பாய் அல்ல
மதுரமாக நாளும் (2)

சுத்தம் செய்யும் சுத்தம் செய்யும் உம்
வார்த்தையால் சுத்தம் செய்யும் (2)

கிளை நறுக்கி எந்தன் குறை நீக்கி என்னை
சுத்திகரித்திடும் எந்தன் தேவா (2) -கனிதர

நிலைக்க செய்யும் நிலைக்க செய்யும் உம்
அன்பில் என்னை நிலைக்க செய்யும் (2)

உந்தனால் அன்றி எந்தனால் ஆகும் என்று
ஒன்றுமில்லை எந்தன் தேவா (2) – கனிதர

காத்து கொள்ளும் காத்து கொள்ளும் (எனை)
வேலியடைத்து காத்து கொள்ளும் (2)
நற்குல திராட்சை கனிகளை தந்து
உந்தன் சீஷனாய் என்றுமிருப்பேன் (2) – கனிதர

Meiyaana Dhraatchaichedi Lyrics in English

Meiyaana Dhraatchaichedi
meyyaana thiraatchaைseti
neerae en Yesuvae
ummil nilaiththirukkum
kotiyaay ennai vanaiyumae (2)

kanithara vaenndumae
kanithara vaenndumae
uvarppaay alla
mathuramaaka naalum (2)

suththam seyyum suththam seyyum um
vaarththaiyaal suththam seyyum (2)

kilai narukki enthan kurai neekki ennai
suththikariththidum enthan thaevaa (2) -kanithara

nilaikka seyyum nilaikka seyyum um
anpil ennai nilaikka seyyum (2)

unthanaal anti enthanaal aakum entu
ontumillai enthan thaevaa (2) - kanithara

kaaththu kollum kaaththu kollum (enai)
vaeliyataiththu kaaththu kollum (2)
narkula thiraatchaை kanikalai thanthu
unthan seeshanaay entumiruppaen (2) - kanithara

PowerPoint Presentation Slides for the song Meiyaana Dhraatchaichedi

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites