தமிழ்

Maarave Aasaipadugiren - மாறவே ஆசைப்படுகிறேன்

Maarave Aasaipadugiren
மாறவே ஆசைப்படுகிறேன்
என்னை மாற்றிவிடும்
கருணை நேசரே – 2

1. என் சிந்தை மாறணும்
என் செயல்கள் மாறணும்
என் பேச்சு மாறணும்
என் பெருமை மாறணும்
– மாறவே ஆசை

2. என் நடை மாறணும்
என் உடை மாறணும்
என் உள்ளம் மாறணும்
ஐயா உம்மை போலவே
– மாறவே ஆசை

3. என் ஜெபம் மாறணும்
என் துதி மாறணும்
என் சுயம் சாகணும்
ஐயா உம்மை போலவே
– மாறவே ஆசை

Maarave Aasaipadugiren Lyrics in English

Maarave Aasaipadugiren
maaravae aasaippadukiraen
ennai maattividum
karunnai naesarae - 2

1. en sinthai maaranum
en seyalkal maaranum
en paechchu maaranum
en perumai maaranum
- maaravae aasai

2. en natai maaranum
en utai maaranum
en ullam maaranum
aiyaa ummai polavae
- maaravae aasai

3. en jepam maaranum
en thuthi maaranum
en suyam saakanum
aiyaa ummai polavae
- maaravae aasai

PowerPoint Presentation Slides for the song Maarave Aasaipadugiren

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites