தமிழ்

Deva Um Karuniyam - தேவா உம் காருண்யம்

Deva Um Karuniyam
o lord your tenderness
தேவா உம் காருண்யம்
நீக்கும் வாழ்வின் கசப்பெல்லாம்
தேவா தாரும் அன்பை
தேவா உம் சவுந்தரியம்
மாற்றும் வாழ்வில் மாசெல்லாம்
தேவா தாரும் அன்பை

Deva Um Karuniyam Lyrics in English

Deva Um Karuniyam
o lord your tenderness
thaevaa um kaarunnyam
neekkum vaalvin kasappellaam
thaevaa thaarum anpai
thaevaa um savunthariyam
maattum vaalvil maasellaam
thaevaa thaarum anpai

PowerPoint Presentation Slides for the song Deva Um Karuniyam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites