தமிழ்

Paraloga Devana Ummai Arathanai - பரலோக தேவனே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்

பரலோக தேவனே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்
பரலோக ராஜனே உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்
உமது அன்பின் கரங்களை நான் கண்டேனே – (2)
நான் கண்டேனே, நான் கண்டேனே

சரணங்கள்

1. மோசேயின் தேவனே
என்னை வழி நடத்திடுவீர் — உமது அன்பின்

2. யோசுவாவின் தேவனே
எங்கள் மதில்களை நொறுக்குவீர் — உமது அன்பின்

3. தேவாதி தேவனை உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்
ராஜாதி தேவனை உம்மை ஆராதனை செய்கிறோம்

Paraloga Devana Ummai Arathanai Lyrics in English

paralaeாka thaevanae ummai aaraathanai seykiraeாm

paralaeாka raajanae ummai aaraathanai seykiraeாm

umathu anpin karangalai naan kanntaenae – (2)

naan kanntaenae, naan kanntaenae

saranangal

1. maeாseyin thaevanae

ennai vali nadaththiduveer — umathu anpin

2. yaeாsuvaavin thaevanae

engal mathilkalai neாrukkuveer — umathu anpin

3. thaevaathi thaevanai ummai aaraathanai seykiraeாm

raajaathi thaevanai ummai aaraathanai seykiraeாm

PowerPoint Presentation Slides for the song Paraloga Devana Ummai Arathanai

by clicking the fullscreen button in the Top left