தமிழ்

Payapadamaten Naan Yesu Ennodu - பயப்படமாட்டேன் பயப்படமாட்டேன்

பயப்படமாட்டேன் பயப்படமாட்டேன்
இயேசு என்னோடு இருப்பதனால்
ஏலேலோ ஐலசா

1. உதவி வருகிறார், பெலன் தருகிறார்
ஒவ்வொரு நாளும் கூட வருகிறார்

2. காற்று வீசட்டும் கடல் பொங்கட்டும்
எனது நங்கூரம் இயேசு இருக்கிறார்

3. வலைகள் வீசுவோம், மீன்களைப் பிடிப்போம்
ஆத்துமாக்களை அறுவடை செய்வோம்

4. பெலப்படுத்துகிற கிறிஸ்துவினாலே
எல்லாவற்றையும் செய்ய பெலன் உண்டு

5. பரம அழைத்தலின் பந்தய பொருளுக்காய்
இலக்கை நோக்கி நாம் படகைஓட்டுவோம்

6. உலகில் இருக்கிற அலகையை விட
என்னில் இருப்பவர் மிகவும் பெரியவர்

Payapadamaten Naan Yesu Ennodu Lyrics in English

payappadamaattaen payappadamaattaen
Yesu ennodu iruppathanaal
aelaelo ailasaa

1. uthavi varukiraar, pelan tharukiraar
ovvoru naalum kooda varukiraar

2. kaattu veesattum kadal pongattum
enathu nangaூram Yesu irukkiraar

3. valaikal veesuvom, meenkalaip pitippom
aaththumaakkalai aruvatai seyvom

4. pelappaduththukira kiristhuvinaalae
ellaavattaைyum seyya pelan unndu

5. parama alaiththalin panthaya porulukkaay
ilakkai Nnokki naam padakaiottuvom

6. ulakil irukkira alakaiyai vida
ennil iruppavar mikavum periyavar

PowerPoint Presentation Slides for the song Payapadamaten Naan Yesu Ennodu

by clicking the fullscreen button in the Top left