தமிழ்

Potridu Aanmame Sristi Karthavaam - போற்றிடு ஆன்மமே சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை

1. போற்றிடு ஆன்மமே, சிஷ்டி கர்த்தாவாம் வல்லோரை;
ஏற்றிடு உனக்கு ரட்சிப்பு சுகமானோரை;
கூடிடுவோம் பாடிடுவோம் பரனை மாண்பாய் சபையாரெல்லோரும்.

2. போற்றிடு யாவையும் ஞானமாய் ஆளும் பிரானை;
ஆற்றலாய்க் காப்பரே தம் செட்டை மறைவில் நம்மை;
ஈந்திடுவார் ஈண்டு நாம் வேண்டும் எல்லாம்; யாவும் அவர் அருள் ஈவாம்.

3. போற்றிடு காத்துனை ஆசீர்வதிக்கும் பிரானை;
தேற்றியே தயவால் நிரப்புவார் உன் வாணாளை;
பேரன்பராம் பராபரன் தயவை சிந்திப்பாய் இப்போதெப்போதும்.

4. போற்றிடு ஆன்மமே, என் முழு உள்ளமே நீயும்;
ஏற்றிடும் கர்த்தரை ஜீவ இராசிகள் யாவும்;
சபையாரே, சேர்ந்தென்றும் சொல்லுவீரே வணங்கி மகிழ்வாய் ஆமேன்.

Potridu Aanmame Sristi Karthavaam Lyrics in English

1. pottidu aanmamae, sishti karththaavaam vallorai;

aettidu unakku ratchippu sukamaanorai;

koodiduvom paadiduvom paranai maannpaay sapaiyaarellorum.

2. pottidu yaavaiyum njaanamaay aalum piraanai;

aattalaayk kaapparae tham settaை maraivil nammai;

eenthiduvaar eenndu naam vaenndum ellaam; yaavum avar arul eevaam.

3. pottidu kaaththunai aaseervathikkum piraanai;

thaettiyae thayavaal nirappuvaar un vaannaalai;

paeranparaam paraaparan thayavai sinthippaay ippotheppothum.

4. pottidu aanmamae, en mulu ullamae neeyum;

aettidum karththarai jeeva iraasikal yaavum;

sapaiyaarae, sernthentum solluveerae vanangi makilvaay aamaen.

PowerPoint Presentation Slides for the song Potridu Aanmame Sristi Karthavaam

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites