Rajavagiya Yen Devane

Rajavagiya Yen Devane

இராஜாவாகிய என் தேவனே சங்.145:1
உம்மை நான் உயர்த்துகிறேன்
உம் திருநாமம் எப்பொழுதும்
என்றென்றைக்கும் ஸ்தோத்தரிப்பேன்
நாள்தோறும் நான் போற்றுவேன்
என்றென்றும் ஸ்தோத்தரிப்பேன்

Rajavagiya Yen Devane Lyrics in English

Rajavagiya Yen Devane

iraajaavaakiya en thaevanae sang.145:1
ummai naan uyarththukiraen
um thirunaamam eppoluthum
ententaikkum sthoththarippaen
naalthorum naan pottuvaen
ententum sthoththarippaen

PowerPoint Presentation Slides for the song Rajavagiya Yen Devane

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites