தமிழ்

Samaathaanam Nalkum Naamam Yesu Naamamae - சமாதானம் நல்கும் நாமம் இயேசு நாமமே

சமாதானம் நல்கும் நாமம் இயேசு நாமமே
மனச்சாந்தி தரும் இனிய நாமம் இயேசு நாமமே

இயேசு நாமமே, இயேசு நாமமே
கிறிஸ்தேசு நாமமே (2)

1. அன்னை தந்தை சொந்தம் யாவும் இயேசு நாமமே

தன்னை தந்த இன்ப நாமம் இயேசு நாமமே

2. பாவமற கழுவும் நாமம் இயேசு நாமமே
உயர் பக்திதனை வளர்க்கும் நாமம் இயேசு நாமமே

3. பாவ இருள் போக்கும் நாமம் இயேசு நாமமே
ஜீவ ஒளி வீசும் நாமம் இயேசு நாமமே

4. பொன் வெள்ளி புகழ் பொருளும் இயேசு நாமமே
என் உள்ளில் வாழும் ஏசு நாமம் இயேசு நாமமே

Samaathaanam Nalkum Naamam Yesu Naamamae Lyrics in English

samaathaanam nalkum naamam Yesu naamamae
manachchaாnthi tharum iniya naamam Yesu naamamae

Yesu naamamae, Yesu naamamae
kiristhaesu naamamae (2)

1. annai thanthai sontham yaavum Yesu naamamae

thannai thantha inpa naamam Yesu naamamae

2. paavamara kaluvum naamam Yesu naamamae
uyar pakthithanai valarkkum naamam Yesu naamamae

3. paava irul pokkum naamam Yesu naamamae
jeeva oli veesum naamam Yesu naamamae

4. pon velli pukal porulum Yesu naamamae
en ullil vaalum aesu naamam Yesu naamamae

PowerPoint Presentation Slides for the song Samaathaanam Nalkum Naamam Yesu Naamamae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites