தமிழ்

Siluvayil Thongum Yesuvai Paar - சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப்பார்

சிலுவையில் தொங்கும் இயேசுவைப்பார்
திரு இரத்தம் சிந்தும் தேவனைப்பார்

முள்முடி தலையில் பாருங்களேன்
முகமெல்லாம் இரத்தம் அழகில்லை
கள்வர்கள் நடுவில் கதறுகிறார்
கருணை தேவன் உனக்காக

கைகால் ஆணிகள் காயங்களே
கதறுகிறார் தாங்க முடியாமல்
இறைவா ஏன் என்னை கைநெகிழ்ந்தீர்
என்றே அழுது புலம்புகின்றார்

Siluvayil thongum yesuvai paar Lyrics in English

siluvaiyil thongum Yesuvaippaar
thiru iraththam sinthum thaevanaippaar

mulmuti thalaiyil paarungalaen
mukamellaam iraththam alakillai
kalvarkal naduvil katharukiraar
karunnai thaevan unakkaaka

kaikaal aannikal kaayangalae
katharukiraar thaanga mutiyaamal
iraivaa aen ennai kainekilntheer
ente aluthu pulampukintar

PowerPoint Presentation Slides for the song Siluvayil thongum yesuvai paar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites