தமிழ்

Thaevai Nirainthavar Iyaesu - தேவை நிறைந்தவர் இயேசு தேவா வல்லமைதந்திடுமே

தேவை நிறைந்தவர் இயேசு தேவா வல்லமைதந்திடுமே
தேவைகள் சந்திக்க ஏற்றதோர் வல்லமை
வேளையில் தந்திடுமே .. இந்த

1. தேவைமிக்க ஒரு நாட்டினைத் தந்தீர் வல்லமைதந்திடுமே
எத்தனை மதங்கள் எத்தனை தெய்வங்கள்
கர்த்தரே தெய்வம் என்றே காட்ட வல்லமை தந்திடுமே

2. நாடுகள் நடுவினில் அமைதியே இல்லை வல்லமைதந்திடுமே
திறப்பின் வாசலில் நின்று களைப்பின்றி புலம்பிட
எங்களை எழுப்பிடுமே தேவா வல்லமை தந்திடுமே

3. நித்திய நாட்டுக்கு மக்களைச் சேர்க்க வல்லமைதந்திடுமே
நிலையில்லா உலகினில் நிலைநிற்கும் சேமிப்பு
ஆத்துமாக்கள் மட்டுமே தேவா வல்லமை தந்திடுமே

Thaevai Nirainthavar Iyaesu Lyrics in English

thaevai nirainthavar Yesu thaevaa vallamaithanthidumae
thaevaikal santhikka aettathor vallamai
vaelaiyil thanthidumae .. intha

1. thaevaimikka oru naattinaith thantheer vallamaithanthidumae
eththanai mathangal eththanai theyvangal
karththarae theyvam ente kaatta vallamai thanthidumae

2. naadukal naduvinil amaithiyae illai vallamaithanthidumae
thirappin vaasalil nintu kalaippinti pulampida
engalai eluppidumae thaevaa vallamai thanthidumae

3. niththiya naattukku makkalaich serkka vallamaithanthidumae
nilaiyillaa ulakinil nilainirkum semippu
aaththumaakkal mattumae thaevaa vallamai thanthidumae

PowerPoint Presentation Slides for the song Thaevai Nirainthavar Iyaesu

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites