தமிழ்

Thunpamaana Vaelaiyil - துன்பமான வேளையில் இன்பமானவேளையில்

 துன்பமான வேளையில் இன்பமானவேளையில்
கஷ்டமான பாதையில் களிப்பானநேரத்தில்
என் இயேசு என்னோடு இருக்கின்றாரே
அவரே என் கன்மலை என் கோட்டையுமானார்
எந்தன் இயேசுவே -3
 
1. நான் நம்பும் கன்மலை என்றும்
   அவரை நான் சார்ந்திடுவேன்
   அவரை நான் என்றும் சார்ந்திடுவேன்… (3)
 
2. கலங்கினவேளையில் கண்ணீர்மத்தியில்
   வியாதியின் பாதையில் புலம்பலின் நேரத்தில்
   அழாதே என் மகனே, உன்னை விடுவிப்பாரே
   நீ நம்பும் தேவன் உன்னை கைவிடாரே
   எந்தன் இயேசுவே -3      (நான் நம்பும்)
 
3. ஊழியப்பாதையில் சோர்வானநேரத்தில்
   பணக்கஷ்டம் வந்தாலும், சபைவளராவிட்டாலும்
   திடன்கொள் மனமே கலங்கிடாதே
   உன்னை அழைத்தவர் உன்னை காத்திடுவார்
   எந்தன் இயேசுவே -3      (நான் நம்பும்)

Thunpamaana Vaelaiyil Lyrics in English

 thunpamaana vaelaiyil inpamaanavaelaiyil
kashdamaana paathaiyil kalippaananaeraththil
en Yesu ennodu irukkintarae
avarae en kanmalai en kottaைyumaanaar
enthan Yesuvae -3
 
1. naan nampum kanmalai entum
   avarai naan saarnthiduvaen
   avarai naan entum saarnthiduvaen… (3)
 
2. kalanginavaelaiyil kannnneermaththiyil
   viyaathiyin paathaiyil pulampalin naeraththil
   alaathae en makanae, unnai viduvippaarae
   nee nampum thaevan unnai kaividaarae
   enthan Yesuvae -3      (naan nampum)
 
3. ooliyappaathaiyil sorvaananaeraththil
   panakkashdam vanthaalum, sapaivalaraavittalum
   thidankol manamae kalangidaathae
   unnai alaiththavar unnai kaaththiduvaar
   enthan Yesuvae -3      (naan nampum)

PowerPoint Presentation Slides for the song Thunpamaana Vaelaiyil

by clicking the fullscreen button in the Top left