தமிழ்

Thuthi Magimai Ganam Vallamai - துதி மகிமை கனம் வல்லமை

துதி மகிமை கனம் வல்லமை
அனாதி தேவனுக்கே
எல்லா தேசமும் சர்வ சிருஷ்டியும்
தேவனை பணிந்திடுமே

சகல நாவும் போற்றும் தேவா – வானம் பூமி
எங்கும் முழங்கால்கள் முடங்கிடுமே – பணிந்து
நீரே என்றும் உயர்ந்திடுவீர் – உம் ராஜ்யம்
என்றென்றும் நிலைத்திருக்கும்
அனாதி தேவா

Thuthi Magimai Ganam Vallamai Lyrics in English

thuthi makimai kanam vallamai

anaathi thaevanukkae

ellaa thaesamum sarva sirushtiyum

thaevanai panninthidumae

sakala naavum pottum thaevaa – vaanam poomi

engum mulangaalkal mudangidumae – panninthu

neerae entum uyarnthiduveer – um raajyam

ententum nilaiththirukkum

anaathi thaevaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Thuthi Magimai Ganam Vallamai

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites