தமிழ்

Undhan Aaviyai Neer Ootrum - உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும்

உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும்
உந்தன் விடுதலை நீர் தாரும்
உந்தன் ஆவியை நீர் ஊற்றும்
ஊற்றுமே (2)

ஊற்றிட வேண்டுமே என்னை நிரப்பிட வேண்டுமே
தந்திட வேண்டுமே உம் அக்கினி

Verse 1

உந்தன் அக்கினியை நீர் ஊற்றும்
என்னை அக்கினி பிளம்பாய் மாற்றும்
உந்தன் அக்கினியை நீர் ஊற்றும்
ஊற்றுமே (2)
– ஊற்றிட வேண்டுமே
ழு ழுழுழுழு
ழுழுழு ழுழுழுழு
ழு ழுழுழுழு
ழுழுழு ழுழுழுழு ( 2)
– ஊற்றிட வேண்டுமே

வானம் திறந்து ஊற்றும்
உம் வல்லமை நீர் ஊற்றும்
என் வாழ்க்கையை நீர் மாற்றும்
ஊற்றுமே (2)

ஊற்றிட வேண்டுமே ஏன்னை நிரப்பிட வேண்டுமே
தந்திட வேண்டுமே உம் அக்கினி

-வானம்

Undhan Aaviyai Neer Ootrum Lyrics in English

unthan aaviyai neer oottum

unthan viduthalai neer thaarum

unthan aaviyai neer oottum

oottumae (2)

oottida vaenndumae ennai nirappida vaenndumae

thanthida vaenndumae um akkini

Verse 1

unthan akkiniyai neer oottum

ennai akkini pilampaay maattum

unthan akkiniyai neer oottum

oottumae (2)

– oottida vaenndumae

lu lulululu

lululu lulululu

lu lulululu

lululu lulululu ( 2)

– oottida vaenndumae

vaanam thiranthu oottum

um vallamai neer oottum

en vaalkkaiyai neer maattum

oottumae (2)

oottida vaenndumae aennai nirappida vaenndumae

thanthida vaenndumae um akkini

-vaanam

PowerPoint Presentation Slides for the song Undhan Aaviyai Neer Ootrum

by clicking the fullscreen button in the Top left