தமிழ்

Vallamai Thaarume Belaveenan - வல்லமை தாருமே

வல்லமை தாருமே
பெலவீனன் நானல்லோ
பெலவீன நேரத்தில் உம்
பெலனைத் தாருமே
பெலவீன நேரத்தில் உம்
பெலனைத் தாருமே

1. வாழ்க்கையின் பாரங்கள்
என்னை நெருக்குதே
உலகத்தின் ஈர்ப்புகள்
என்னை இழுக்குதே

2. ஆவியின் வல்லமை
என் மேல் ஊற்றுமே
முழுமையாய் என்னையும்
மறுரூபமாக்குமே

3. பரிசுத்த வாழ்க்கையை
வாழ நினைக்கிறேன்
பாவத்தின் பிடியிலே
சிக்கித் தவிக்கிறேன்

Vallamai Thaarume Belaveenan Lyrics in English

vallamai thaarumae

pelaveenan naanallo

pelaveena naeraththil um

pelanaith thaarumae

pelaveena naeraththil um

pelanaith thaarumae

1. vaalkkaiyin paarangal

ennai nerukkuthae

ulakaththin eerppukal

ennai ilukkuthae

2. aaviyin vallamai

en mael oottumae

mulumaiyaay ennaiyum

maruroopamaakkumae

3. parisuththa vaalkkaiyai

vaala ninaikkiraen

paavaththin pitiyilae

sikkith thavikkiraen

PowerPoint Presentation Slides for the song Vallamai Thaarume Belaveenan

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites