தமிழ்

Vinnor Magilthu Paadum Paadal - விண்ணோர் மகிழ்ந்து பாடும் பாடல்

விண்ணோர் மகிழ்ந்து பாடும் பாடல்

 
விண்ணோர் மகிழ்ந்து பாடும் பாடல்
உம்மைத் தாலாட்ட
மண்ணோர் உவந்து பாடும் பாடல்
உம்மை வரவேற்க

1. தந்தை நெஞ்சில் மஞ்சம் கொண்ட
வார்த்தை நீயன்றோ
தேவ வாழ்வில் தூய மேன்மை
ஏன் துறந்தாயோ
என் தாழ்ந்த உள்ளம் தன்னில்
நீ வந்தருள்வாயோ
– விண்ணோர்

2. அன்னை மரியும் அவரது மடியில்
உம்மைத் தாலாட்ட
மாபெரும் மகிழ்வை வழங்கும் செய்தி
வானவன் அறிவித்து
என் வாழ்வில் இன்பம் பொழிய
நின் வாழ்வை ஈந்தாயோ
– விண்ணோh

Vinnor Magilthu Paadum Paadal Lyrics in English

vinnnnor makilnthu paadum paadal

 

vinnnnor makilnthu paadum paadal
ummaith thaalaatta
mannnnor uvanthu paadum paadal
ummai varavaerka

1. thanthai nenjil manjam konnda
vaarththai neeyanto
thaeva vaalvil thooya maenmai
aen thuranthaayo
en thaalntha ullam thannil
nee vantharulvaayo
– vinnnnor

2. annai mariyum avarathu matiyil
ummaith thaalaatta
maaperum makilvai valangum seythi
vaanavan ariviththu
en vaalvil inpam poliya
nin vaalvai eenthaayo
– vinnnnoh

PowerPoint Presentation Slides for the song Vinnor Magilthu Paadum Paadal

by clicking the fullscreen button in the Top left