தமிழ்

Yesu Kiristhu Maaraathavarae - இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே

இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே
மாறாதவரே மாறாதவரே
ஆமாம் இயேசு கிறிஸ்து மாறாதவரே
நித்திய நித்தியமாய்
அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா
அல்லேலூயா அல்லேலூயா அல்லேலூயா

Yesu Kiristhu Maaraathavarae Lyrics in English

Yesu kiristhu maaraathavarae
maaraathavarae maaraathavarae
aamaam Yesu kiristhu maaraathavarae
niththiya niththiyamaay
allaelooyaa allaelooyaa allaelooyaa allaelooyaa
allaelooyaa allaelooyaa allaelooyaa

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Kiristhu Maaraathavarae

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites