தமிழ்

Yesu Paalanaai Piranthaar - இயேசு பாலனாய் பிறந்தார்

இயேசு பாலனாய் பிறந்தார்
இயேசு தேவனே பெத்லகேமிலே
ஏழைக் கோலமாய் முன்னணை
புல்லனை மீதிலே பிறந்தார் 

உன்னதத்தில் தேவ மகிமை
பூமியிலே சமாதானமும்
மானிடரில் பிரியமும் உண்டாவதாக
என்று தேவ தூதர் பாடிட 

விண்ணை வெறுத்த இம்மானுவேல்
விந்தை மானுடவதாரமாய்
தம்மைப் பலியாக தந்த ஒளி இவர்
தம்மைப் பணிந்திடுவோம் வாரும் 

ஓடி அலைந்திடும் பாவியை
தேடி அழைக்கும் இப்பாலகன்
பாவங்களின் நாசர் பாவிகளின் நேசர்
பாதம் பணிந்திடுவோம் வாரும் 

கைகள் கட்டின தேவாலயம்
கர்த்தர் தங்கும் இடமாகுமோ
நம் இதயமதில் இயேசு பிறந்திட
நம்மை அளித்திடுவோம் வாரும் 

அன்பின் சொரூபி இப்பாலனே
அண்டி வருவோரின் தஞ்சமே
ஆறுதலளித்து அல்லல் அகற்றிடும்
ஆண்டவரைப் பணிவோம் வாரும்

Yesu paalanaai piranthaar
Yesu thaevanae pethlakaemilae
aelaik kolamaay munnannai
pullanai meethilae piranthaar 

unnathaththil thaeva makimai
poomiyilae samaathaanamum
maanidaril piriyamum unndaavathaaka
entu thaeva thoothar paatida 

vinnnnai veruththa immaanuvael
vinthai maanudavathaaramaay
thammaip paliyaaka thantha oli ivar
thammaip panninthiduvom vaarum 

oti alainthidum paaviyai
thaeti alaikkum ippaalakan
paavangalin naasar paavikalin naesar
paatham panninthiduvom vaarum 

kaikal kattina thaevaalayam
karththar thangum idamaakumo
nam ithayamathil Yesu piranthida
nammai aliththiduvom vaarum 

anpin soroopi ippaalanae
annti varuvorin thanjamae
aaruthalaliththu allal akattidum
aanndavaraip pannivom vaarum

Yesu Paalanaai Piranthaar Lyrics in English

Yesu paalanaay piranthaar
Yesu thaevanae pethlakaemilae
aelaik kolamaay munnannai
pullanai meethilae piranthaar 

unnathaththil thaeva makimai
poomiyilae samaathaanamum
maanidaril piriyamum unndaavathaaka
entu thaeva thoothar paatida 

vinnnnai veruththa immaanuvael
vinthai maanudavathaaramaay
thammaip paliyaaka thantha oli ivar
thammaip panninthiduvom vaarum 

oti alainthidum paaviyai
thaeti alaikkum ippaalakan
paavangalin naasar paavikalin naesar
paatham panninthiduvom vaarum 

kaikal kattina thaevaalayam
karththar thangum idamaakumo
nam ithayamathil Yesu piranthida
nammai aliththiduvom vaarum 

anpin soroopi ippaalanae
annti varuvorin thanjamae
aaruthalaliththu allal akattidum
aanndavaraip pannivom vaarum

Yesu paalanaai piranthaar
Yesu thaevanae pethlakaemilae
aelaik kolamaay munnannai
pullanai meethilae piranthaar 

unnathaththil thaeva makimai
poomiyilae samaathaanamum
maanidaril piriyamum unndaavathaaka
entu thaeva thoothar paatida 

vinnnnai veruththa immaanuvael
vinthai maanudavathaaramaay
thammaip paliyaaka thantha oli ivar
thammaip panninthiduvom vaarum 

oti alainthidum paaviyai
thaeti alaikkum ippaalakan
paavangalin naasar paavikalin naesar
paatham panninthiduvom vaarum 

kaikal kattina thaevaalayam
karththar thangum idamaakumo
nam ithayamathil Yesu piranthida
nammai aliththiduvom vaarum 

anpin soroopi ippaalanae
annti varuvorin thanjamae
aaruthalaliththu allal akattidum
aanndavaraip pannivom vaarum

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Paalanaai Piranthaar

by clicking the fullscreen button in the Top left

FavoriteLoadingAdd to favorites