தமிழ்

Yesu Raajanin Thiruvatikku - இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு

இயேசு ராஜனின் திருவடிக்கு
சரணம் சரணம் சரணம்
ஆத்ம நாதனின் மலரடிக்கு
சரணம் சரணம் சரணம்

1. துன்ப துயரம் சூழும் வேளையும் – வெகு
கஷ்ட நஷ்டம் வரும் நாளிலும்
அன்பருக்கருள் தரும் இன்பமே
சரணம் சரணம் சரணம் — இயேசு

2. ஆடுபோல் அடிக்கப்பட்டீரே – அன்பால்
தேடி எமை மீட்கவந்தீரே – எங்கள்
ஜீவ பலியாய் மாண்டீரே
சரணம் சரணம் சரணம் — இயேசு

3. பெலவீனம் யாவும் போக்கும் வல்லோரே
பெலன் ஈந்து வலக்கரம் பிடிப்பீரே
ஆவி ஆத்மா சரீரத்தைப் படைக்கிறேன்
சரணம் சரணம் சரணம் — இயேசு

Yesu Raajanin Thiruvatikku Lyrics in English

Yesu raajanin thiruvatikku
saranam saranam saranam
aathma naathanin malaratikku
saranam saranam saranam

1. thunpa thuyaram soolum vaelaiyum – veku
kashda nashdam varum naalilum
anparukkarul tharum inpamae
saranam saranam saranam — Yesu

2. aadupol atikkappattirae – anpaal
thaeti emai meetkavantheerae – engal
jeeva paliyaay maannteerae
saranam saranam saranam — Yesu

3. pelaveenam yaavum pokkum vallorae
pelan eenthu valakkaram pitippeerae
aavi aathmaa sareeraththaip pataikkiraen
saranam saranam saranam — Yesu

PowerPoint Presentation Slides for the song Yesu Raajanin Thiruvatikku

by clicking the fullscreen button in the Top left