தமிழ்

Mark 11:21 in Tamil

மாற்கு 11:21
பேதுரு நினைவுகூர்ந்து அவரை நோக்கி: ரபீ, இதோ, நீர் சபித்த அத்திமரம் பட்டுப்போயிற்று என்றான்.

Mark 11:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Peter calling to remembrance saith unto him, Master, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away.

American Standard Version (ASV)

And Peter calling to remembrance saith unto him, Rabbi, behold, the fig tree which thou cursedst is withered away.

Bible in Basic English (BBE)

And Peter, having a memory of it, said to him, Master, see, the tree which was cursed by you is dead.

Darby English Bible (DBY)

And Peter, remembering [what Jesus had said], says to him, Rabbi, see, the fig-tree which thou cursedst is dried up.

World English Bible (WEB)

Peter, remembering, said to him, “Rabbi, look! The fig tree which you cursed has withered away.”

Young’s Literal Translation (YLT)

and Peter having remembered saith to him, `Rabbi, lo, the fig-tree that thou didst curse is dried up.’

மாற்கு 11:21 in English

paethuru Ninaivukoornthu Avarai Nnokki: Rapee, Itho, Neer Sapiththa Aththimaram Pattuppoyittu Entan.


Read Full Chapter : Mark 11