தமிழ்

Mark 6:38 in Tamil

மாற்கு 6:38
அதற்கு அவர்: உங்களிடத்தில் எத்தனை அப்பங்களுண்டு, போய்ப்பாருங்கள் என்றார். அவர்கள் பார்த்துவந்து: ஐந்து அப்பங்களும் இரண்டு மீன்களும் உண்டு என்றார்கள்.

Mark 6:38 in Other Translations

King James Version (KJV)

He saith unto them, How many loaves have ye? go and see. And when they knew, they say, Five, and two fishes.

American Standard Version (ASV)

And he saith unto them, How many loaves have ye? go `and’ see. And when they knew, they say, Five, and two fishes.

Bible in Basic English (BBE)

And he said to them, How much bread have you? go and see. And when they had seen, they said, Five cakes of bread and two fishes.

Darby English Bible (DBY)

And he says to them, How many loaves have ye? Go [and] see. And when they knew they say, Five, and two fishes.

World English Bible (WEB)

He said to them, “How many loaves do you have? Go see.” When they knew, they said, “Five, and two fish.”

Young’s Literal Translation (YLT)

And he saith to them, `How many loaves have ye? go and see;’ and having known, they say, `Five, and two fishes.’

மாற்கு 6:38 in English

atharku Avar: Ungalidaththil Eththanai Appangalunndu, Poyppaarungal Entar. Avarkal Paarththuvanthu: Ainthu Appangalum Iranndu Meenkalum Unndu Entarkal.


Read Full Chapter : Mark 6