தமிழ்

Mark 8:19 in Tamil

மாற்கு 8:19
நான் ஐந்து அப்பங்களை ஐயாயிரம் பேருக்குப் பங்கிட்டபோது, மீதியான துணிக்கைகளை எத்தனை கூடை நிறைய எடுத்தீர்கள் என்று கேட்டார். பன்னிரண்டு என்றார்கள்.

Mark 8:19 in Other Translations

King James Version (KJV)

When I brake the five loaves among five thousand, how many baskets full of fragments took ye up? They say unto him, Twelve.

American Standard Version (ASV)

When I brake the five loaves among the five thousand, how many baskets full of broken pieces took ye up? They say unto him, Twelve.

Bible in Basic English (BBE)

When I made a division of the five cakes of bread among the five thousand, what number of baskets full of broken bits did you take up? They said to him, Twelve.

Darby English Bible (DBY)

When I broke the five loaves for the five thousand, how many hand-baskets full of fragments took ye up? They say to him, Twelve.

World English Bible (WEB)

When I broke the five loaves among the five thousand, how many baskets full of broken pieces did you take up?” They told him, “Twelve.”

Young’s Literal Translation (YLT)

When the five loaves I did brake to the five thousand, how many hand-baskets full of broken pieces took ye up?’ they say to him, `Twelve.’

மாற்கு 8:19 in English

naan Ainthu Appangalai Aiyaayiram Paerukkup Pangittapothu, Meethiyaana Thunnikkaikalai Eththanai Kootai Niraiya Eduththeerkal Entu Kaettar. Panniranndu Entarkal.


Read Full Chapter : Mark 8