தமிழ்

Nehemiah 13:13 in Tamil

நெகேமியா 13:13
அப்பொழுது நான் ஆசாரியராகிய செலேமியாவையும் வேதபாரகனாகிய சாதோக்கையும் லேவியரில் பெதாயாவையும், இவர்களுக்குக் கைத்துணையாக மத்தனியாவின் குமாரன்சக்கூரின் மகனாகிய ஆனானையும் பொக்கிஷ அறைகளின்மேல் விசாரிப்புக்காரராக வைத்தேன்; அவர்கள் உண்மையுள்ளவர்களென்று எண்ணப்பட்டார்கள்; ஆகையால் தங்கள் சகோதரருக்குப் பங்கிடுகிற வேலை அவர்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்டது.

Nehemiah 13:13 in Other Translations

King James Version (KJV)

And I made treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah: and next to them was Hanan the son of Zaccur, the son of Mattaniah: for they were counted faithful, and their office was to distribute unto their brethren.

American Standard Version (ASV)

And I made treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah: and next to them was Hanan the son of Zaccur, the son of Mattaniah; for they were counted faithful, and their business was to distribute unto their brethren.

Bible in Basic English (BBE)

And I made controllers over the store-houses, Shelemiah the priest and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah: and with them was Hanan, the son of Zaccur the son of Mattaniah: they were taken to be true men and their business was the distribution of these things to their brothers.

Darby English Bible (DBY)

And I made storekeepers over the storehouses: Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah; and subordinate to them, Hanan the son of Zaccur, the son of Mattaniah; for they were esteemed faithful, and their office was to distribute to their brethren.

Webster’s Bible (WBT)

And I made treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah: and next to them was Hanan the son of Zaccur, the son of Mattaniah: for they were accounted faithful; and their office was to distribute to their brethren.

World English Bible (WEB)

I made treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and of the Levites, Pedaiah: and next to them was Hanan the son of Zaccur, the son of Mattaniah; for they were counted faithful, and their business was to distribute to their brothers.

Young’s Literal Translation (YLT)

And I appoint treasurers over the treasuries, Shelemiah the priest, and Zadok the scribe, and Pedaiah of the Levites; and by their hand `is’ Hanan son of Zaccur, son of Mattaniah, for stedfast they have been reckoned, and on them `it is’ to give a portion to their brethren.

நெகேமியா 13:13 in English

appoluthu Naan Aasaariyaraakiya Selaemiyaavaiyum Vaethapaarakanaakiya Saathokkaiyum Laeviyaril Pethaayaavaiyum, Ivarkalukkuk Kaiththunnaiyaaka Maththaniyaavin Kumaaransakkoorin Makanaakiya Aanaanaiyum Pokkisha Araikalinmael Visaarippukkaararaaka Vaiththaen; Avarkal Unnmaiyullavarkalentu Ennnappattarkal; Aakaiyaal Thangal Sakothararukkup Pangidukira Vaelai Avarkalukku Oppuvikkappattathu.


Read Full Chapter : Nehemiah 13