தமிழ்

Numbers 12:1 in Tamil

எண்ணாகமம் 12:1
எத்தியோப்பியா தேசத்து ஸ்திரீயை மோசே விவாகம்பண்ணியிருந்தபடியினால், மிரியாமும் ஆரோனும் அவன் விவாகம்பண்ணின எத்தியோப்பியா தேசத்து ஸ்திரீயினிமித்தம் அவனுக்கு விரோதமாய்ப் பேசி:

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 12:1 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married: for he had married an Ethiopian woman.

American Standard Version (ASV)

And Miriam and Aaron spake against Moses because of the Cushite woman whom he had married; for he had married a Cushite woman.

Bible in Basic English (BBE)

Now Miriam and Aaron said evil against Moses, because of the Cushite woman to whom he was married, for he had taken a Cushite woman as his wife.

Darby English Bible (DBY)

And Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had taken; for he had taken a Cushite as wife.

Webster’s Bible (WBT)

And Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married: for he had married a Cushite woman.

World English Bible (WEB)

Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Cushite woman whom he had married; for he had married a Cushite woman.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Miriam speaketh — Aaron also — against Moses concerning the circumstance of the Cushite woman whom he had taken: for a Cushite woman he had taken;

எண்ணாகமம் 12:1 in English

eththiyoppiyaa Thaesaththu Sthireeyai Mose Vivaakampannnniyirunthapatiyinaal, Miriyaamum Aaronum Avan Vivaakampannnnina Eththiyoppiyaa Thaesaththu Sthireeyinimiththam Avanukku Virothamaayp Paesi:


Read Full Chapter : Numbers 12