தமிழ்

Numbers 12:2 in Tamil

எண்ணாகமம் 12:2
கர்த்தர் மோசேயைக் கொண்டுமாத்திரம் பேசினாரோ, எங்களைக்கொண்டும் அவர் பேசினதில்லையோ என்றார்கள். கர்த்தர் அதைக் கேட்டார்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 12:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

And they said, Hath the LORD indeed spoken only by Moses? hath he not spoken also by us? And the LORD heard it.

American Standard Version (ASV)

And they said, Hath Jehovah indeed spoken only with Moses? hath he not spoken also with us? And Jehovah heard it.

Bible in Basic English (BBE)

And they said, Have the words of the Lord been given to Moses only? have they not come to us? And the Lord took note of it.

Darby English Bible (DBY)

And they said, Has Jehovah indeed spoken only to Moses? has he not spoken also to us? And Jehovah heard it.

Webster’s Bible (WBT)

And they said, Hath the LORD indeed spoke only by Moses? hath he not spoke also by us? And the LORD heard it.

World English Bible (WEB)

They said, Has Yahweh indeed spoken only with Moses? Hasn’t he spoken also with us? Yahweh heard it.

Young’s Literal Translation (YLT)

and they say, `Only by Moses hath Jehovah spoken? also by us hath he not spoken?’ and Jehovah heareth.

எண்ணாகமம் 12:2 in English

karththar Moseyaik Konndumaaththiram Paesinaaro, Engalaikkonndum Avar Paesinathillaiyo Entarkal. Karththar Athaik Kaettar.


Read Full Chapter : Numbers 12