தமிழ்

Numbers 12:10 in Tamil

எண்ணாகமம் 12:10
மேகம் கூடாரத்தை விட்டு நீங்கிப்போயிற்று; மிரியாம் உறைந்த மழையின் வெண்மைபோன்ற குஷ்டரோகியானாள்; ஆரோன் மிரியாமைப் பார்த்தபோது, அவள் குஷ்டரோகியாயிருக்கக் கண்டான்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 12:10 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the cloud departed from off the tabernacle; and, behold, Miriam became leprous, white as snow: and Aaron looked upon Miriam, and, behold, she was leprous.

American Standard Version (ASV)

And the cloud removed from over the Tent; and, behold, Miriam was leprous, as `white as’ snow: and Aaron looked upon Miriam, and, behold, she was leprous.

Bible in Basic English (BBE)

And the cloud was moved from over the Tent; and straight away Miriam became a leper, as white as snow: and Aaron, looking at Miriam, saw that she was a leper.

Darby English Bible (DBY)

and the cloud departed from off the tent. And behold, Miriam was leprous as snow; and Aaron turned toward Miriam, and behold, she was leprous.

Webster’s Bible (WBT)

And the cloud departed from off the tabernacle; and behold, Miriam became leprous, white as snow: and Aaron looked upon Miriam, and behold, she was leprous.

World English Bible (WEB)

The cloud removed from over the Tent; and, behold, Miriam was leprous, as [white as] snow: and Aaron looked at Miriam, and, behold, she was leprous.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the cloud hath turned aside from off the tent, and lo, Miriam `is’ leprous as snow; and Aaron turneth unto Miriam, and lo, leprous!

எண்ணாகமம் 12:10 in English

maekam Koodaaraththai Vittu Neengippoyittu; Miriyaam Uraintha Malaiyin Vennmaiponta Kushdarokiyaanaal; Aaron Miriyaamaip Paarththapothu, Aval Kushdarokiyaayirukkak Kanndaan.


Read Full Chapter : Numbers 12