தமிழ்

Numbers 12:11 in Tamil

எண்ணாகமம் 12:11
அப்பொழுது ஆரோன் மோசேயை நோக்கி: ஆ, என் ஆண்டவனே, நாங்கள் புத்தியீனமாய்ச் செய்த இந்தப் பாவத்தை எங்கள்மேல் சுமத்தாதிரும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Numbers 12:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Aaron said unto Moses, Alas, my lord, I beseech thee, lay not the sin upon us, wherein we have done foolishly, and wherein we have sinned.

American Standard Version (ASV)

And Aaron said unto Moses, Oh, my lord, lay not, I pray thee, sin upon us, for that we have done foolishly, and for that we have sinned.

Bible in Basic English (BBE)

Then Aaron said to Moses, O my lord, let not our sin be on our heads, for we have done foolishly and are sinners.

Darby English Bible (DBY)

Then Aaron said to Moses, Alas, my lord, I beseech thee, lay not this sin upon us, wherein we have been foolish, and have sinned!

Webster’s Bible (WBT)

And Aaron said to Moses, Alas, my lord, I beseech thee, lay not the sin upon us, in which we have done foolishly, and in which we have sinned.

World English Bible (WEB)

Aaron said to Moses, Oh, my lord, please don’t lay sin on us, for that we have done foolishly, and for that we have sinned.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Aaron saith unto Moses, `O, my lord, I pray thee, lay not upon us sin `in’ which we have been foolish, and `in’ which we have sinned;

எண்ணாகமம் 12:11 in English

appoluthu Aaron Moseyai Nnokki: Aa, En Aanndavanae, Naangal Puththiyeenamaaych Seytha Inthap Paavaththai Engalmael Sumaththaathirum.


Read Full Chapter : Numbers 12