தமிழ்

Psalm 143:11 in Tamil

சங்கீதம் 143:11
கர்த்தாவே, உம்முடைய நாமத்தினிமித்தம் என்னை உயிர்ப்பியும்; உம்முடைய நீதியின்படி என் ஆத்துமாவை இடுக்கத்திற்கு நீங்கலாக்கிவிடும்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

Psalm 143:11 in Other Translations

King James Version (KJV)

Quicken me, O LORD, for thy name’s sake: for thy righteousness’ sake bring my soul out of trouble.

American Standard Version (ASV)

Quicken me, O Jehovah, for thy name’s sake: In thy righteousness bring my soul out of trouble.

Bible in Basic English (BBE)

Give me life, O Lord, because of your name; in your righteousness take my soul out of trouble.

Darby English Bible (DBY)

Revive me, O Jehovah, for thy name’s sake; in thy righteousness bring my soul out of trouble;

World English Bible (WEB)

Revive me, Yahweh, for your name’s sake. In your righteousness, bring my soul out of trouble.

Young’s Literal Translation (YLT)

For Thy name’s sake O Jehovah, Thou dost quicken me, In Thy righteousness, Thou bringest out from distress my soul,

சங்கீதம் 143:11 in English

karththaavae, Ummutaiya Naamaththinimiththam Ennai Uyirppiyum; Ummutaiya Neethiyinpati En Aaththumaavai Idukkaththirku Neengalaakkividum.


Read Full Chapter : Psalm 143