தமிழ்

Psalm 38:3 in Tamil

சங்கீதம் 38:3
உமது கோபத்தினால் என் மாம்சத்தில் ஆரோக்கியமில்லை; என் பாவத்தினால் என் எலும்புகளில் சவுக்கியமில்லை.

Psalm 38:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

There is no soundness in my flesh because of thine anger; neither is there any rest in my bones because of my sin.

American Standard Version (ASV)

There is no soundness in my flesh because of thine indignation; Neither is there any health in my bones because of my sin.

Bible in Basic English (BBE)

My flesh is wasted because of your wrath; and there is no peace in my bones because of my sin.

Darby English Bible (DBY)

There is no soundness in my flesh because of thine indignation; no peace in my bones, because of my sin.

Webster’s Bible (WBT)

For thy arrows stick fast in me, and thy hand falleth heavy upon me.

World English Bible (WEB)

There is no soundness in my flesh because of your indignation, Neither is there any health in my bones because of my sin.

Young’s Literal Translation (YLT)

Soundness is not in my flesh, Because of Thine indignation, Peace is not in my bones because of my sin.

சங்கீதம் 38:3 in English

umathu Kopaththinaal En Maamsaththil Aarokkiyamillai; En Paavaththinaal En Elumpukalil Savukkiyamillai.


Read Full Chapter : Psalm 38