தமிழ்

Psalm 44:2 in Tamil

சங்கீதம் 44:2
தேவரீர் உம்முடைய கையினாலே ஜாதிகளைத் துரத்தி, இவர்களை நாட்டி; ஜனங்களைத் துன்பப்படுத்தி, இவர்களைப் பரவப்பண்ணினீர்.

Psalm 44:2 in Other Translations

King James Version (KJV)

How thou didst drive out the heathen with thy hand, and plantedst them; how thou didst afflict the people, and cast them out.

American Standard Version (ASV)

Thou didst drive out the nations with thy hand; But them thou didst plant: Thou didst afflict the peoples; But them thou didst spread abroad.

Bible in Basic English (BBE)

Uprooting the nations with your hand, and planting our fathers in their place; cutting down the nations, but increasing the growth of your people.

Darby English Bible (DBY)

Thou, by thy hand, didst dispossess the nations, but them thou didst plant; thou didst afflict the peoples, but them didst thou cause to spread out.

Webster’s Bible (WBT)

To the chief Musician for the sons of Korah, Maschil. We have heard with our ears, O God, our fathers have told us, what work thou didst in their days, in the times of old.

World English Bible (WEB)

You drove out the nations with your hand, But you planted them. You afflicted the peoples, But you spread them abroad.

Young’s Literal Translation (YLT)

Thou, `with’ Thy hand, nations hast dispossessed. And Thou dost plant them. Thou afflictest peoples, and sendest them away.

சங்கீதம் 44:2 in English

thaevareer Ummutaiya Kaiyinaalae Jaathikalaith Thuraththi, Ivarkalai Naatti; Janangalaith Thunpappaduththi, Ivarkalaip Paravappannnnineer.


Read Full Chapter : Psalm 44