தமிழ்

Psalm 44:3 in Tamil

சங்கீதம் 44:3
அவர்கள் தங்கள் பட்டயத்தால் தேசத்தைக் கட்டிக்கொள்ளவில்லை; அவர்கள் புயமும் அவர்களை இரட்சிக்கவில்லை; நீர் அவர்கள்மேல் பிரியமாயிருந்தபடியால், உம்முடைய வலதுகரமும், உம்முடைய புயமும், உம்முடைய முகத்தின் பிரகாசமும் அவர்களை இரட்சித்தது.

Psalm 44:3 in Other Translations

King James Version (KJV)

For they got not the land in possession by their own sword, neither did their own arm save them: but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst a favour unto them.

American Standard Version (ASV)

For they gat not the land in possession by their own sword, Neither did their own arm save them; But thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, Because thou wast favorable unto them.

Bible in Basic English (BBE)

For they did not make the land theirs by their swords, and it was not their arms which kept them safe; but your right hand, and your arm, and the light of your face, because you had pleasure in them.

Darby English Bible (DBY)

For not by their own sword did they take possession of the land, neither did their own arm save them; but thy right hand, and thine arm, and the light of thy countenance, because thou hadst delight in them.

Webster’s Bible (WBT)

How thou didst drive out the heathen with thy hand, and didst plant them; how thou didst afflict the people, and cast them out.

World English Bible (WEB)

For they didn’t get the land in possession by their own sword, Neither did their own arm save them; But your right hand, and your arm, and the light of your face, Because you were favorable to them.

Young’s Literal Translation (YLT)

For, not by their sword Possessed they the land, And their arm gave not salvation to them, But Thy right hand, and Thine arm, And the light of Thy countenance, Because Thou hadst accepted them.

சங்கீதம் 44:3 in English

avarkal Thangal Pattayaththaal Thaesaththaik Kattikkollavillai; Avarkal Puyamum Avarkalai Iratchikkavillai; Neer Avarkalmael Piriyamaayirunthapatiyaal, Ummutaiya Valathukaramum, Ummutaiya Puyamum, Ummutaiya Mukaththin Pirakaasamum Avarkalai Iratchiththathu.


Read Full Chapter : Psalm 44