தமிழ்

Deuteronomy 4:37 in Tamil

உபாகமம் 4:37
அவர் உன் பிதாக்களில் அன்பு கூர்ந்தபடியால், அவர்களுடைய பின்சந்ததியைத் தெரிந்துகொண்டு,

Deuteronomy 4:37 in Other Translations

King James Version (KJV)

And because he loved thy fathers, therefore he chose their seed after them, and brought thee out in his sight with his mighty power out of Egypt;

American Standard Version (ASV)

And because he loved thy fathers, therefore he chose their seed after them, and brought thee out with his presence, with his great power, out of Egypt;

Bible in Basic English (BBE)

And because of his love for your fathers, he took their seed and made it his, and he himself, present among you, took you out of Egypt by his great power;

Darby English Bible (DBY)

And because he loved thy fathers, and chose their seed after them, he brought thee out with his countenance, with his great power, out of Egypt,

Webster’s Bible (WBT)

And because he loved thy fathers, therefore he chose their seed after them, and brought thee out of Egypt in his sight with his mighty power.

World English Bible (WEB)

Because he loved your fathers, therefore he chose their seed after them, and brought you out with his presence, with his great power, out of Egypt;

Young’s Literal Translation (YLT)

`And because that He hath loved thy fathers, He doth also fix on their seed after them, and doth bring thee out, in His presence, by His great power, from Egypt:

உபாகமம் 4:37 in English

avar Un Pithaakkalil Anpu Koornthapatiyaal, Avarkalutaiya Pinsanthathiyaith Therinthukonndu,


Read Full Chapter : Deuteronomy 4