தமிழ்

1 Chronicles 19:17 in Tamil

1 நாளாகமம் 19:17
அது தாவீதுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது, அவன் இஸ்ரவேலைக் கூட்டிக்கொண்டு, யோர்தானைக் கடந்து, அவர்களுக்குச் சமீபமாய் வந்தபோது, அவர்களுக்கு எதிராக இராணுவங்களை நிறுத்தினார்கள்; தாவீது சீரியருக்கு எதிராக இராணுவங்களைப் போருக்கு ஆயத்தப்படுத்தினபின் அவனோடு யுத்தம்பண்ணினார்கள்.

FavoriteLoadingAdd to favorites

1 Chronicles 19:17 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it was told David; and he gathered all Israel, and passed over Jordan, and came upon them, and set the battle in array against them. So when David had put the battle in array against the Syrians, they fought with him.

American Standard Version (ASV)

And it was told David; and he gathered all Israel together, and passed over the Jordan, and came upon them, and set the battle in array against them. So when David had put the battle in array against the Syrians, they fought with him.

Bible in Basic English (BBE)

And word of this was given to David; and he got all Israel together and went over Jordan and came to Helam and put his forces in position against them. And when David’s forces were in position against the Aramaeans, the fight was started.

Darby English Bible (DBY)

And it was told David; and he gathered all Israel, and passed over the Jordan, and came upon them, and set [the battle] in array against them. And David put the battle in array against the Syrians, and they fought with him.

Webster’s Bible (WBT)

And it was told to David; and he gathered all Israel, and passed over Jordan, and came upon them, and set the battle in array against them. So when David had put the battle in array against the Syrians, they fought with him.

World English Bible (WEB)

It was told David; and he gathered all Israel together, and passed over the Jordan, and came on them, and set the battle in array against them. So when David had put the battle in array against the Syrians, they fought with him.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it is declared to David, and he gathereth all Israel, and passeth over the Jordan, and cometh in unto them, and setteth in array against them; yea, David setteth in array the battle to meet Aram, and they fight with him;

1 நாளாகமம் 19:17 in English

athu Thaaveethukku Arivikkappattathu, Avan Isravaelaik Koottikkonndu, Yorthaanaik Kadanthu, Avarkalukkuch Sameepamaay Vanthapothu, Avarkalukku Ethiraaka Iraanuvangalai Niruththinaarkal; Thaaveethu Seeriyarukku Ethiraaka Iraanuvangalaip Porukku Aayaththappaduththinapin Avanodu Yuththampannnninaarkal.


Read Full Chapter : 1 Chronicles 19