தமிழ்

1 Kings 11:25 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:25
ஆதாத் பொல்லாப்புச் செய்ததுமல்லாமல், ரேசொன் சாலொமோனுடைய நாளெல்லாம் இஸ்ரவேலுக்கு விரோதியாகி, சீரியாவின்மேல் ராஜாவாயிருந்து, இஸ்ரவேலைப் பகைத்தான்.

1 Kings 11:25 in Other Translations

King James Version (KJV)

And he was an adversary to Israel all the days of Solomon, beside the mischief that Hadad did: and he abhorred Israel, and reigned over Syria.

American Standard Version (ASV)

And he was an adversary to Israel all the days of Solomon, besides the mischief that Hadad `did’: and he abhorred Israel, and reigned over Syria.

Bible in Basic English (BBE)

He was a trouble to Israel all through the days of Solomon. And this is the damage Hadad did: he was cruel to Israel while he was ruler over Edom.

Darby English Bible (DBY)

And he was an adversary to Israel all the days of Solomon, besides the mischief that Hadad [did]; and he abhorred Israel, and reigned over Syria.

Webster’s Bible (WBT)

And he was an adversary to Israel all the days of Solomon, besides the mischief that Hadad did: and he abhorred Israel, and reigned over Syria.

World English Bible (WEB)

He was an adversary to Israel all the days of Solomon, besides the mischief that Hadad [did]: and he abhorred Israel, and reigned over Syria.

Young’s Literal Translation (YLT)

and he is an adversary to Israel all the days of Solomon, (besides the evil that Hadad `did’), and he cutteth off in Israel, and reigneth over Aram.

1 இராஜாக்கள் 11:25 in English

aathaath Pollaappuch Seythathumallaamal, Raeson Saalomonutaiya Naalellaam Isravaelukku Virothiyaaki, Seeriyaavinmael Raajaavaayirunthu, Isravaelaip Pakaiththaan.


Read Full Chapter : 1 Kings 11