தமிழ்

1 Kings 11:26 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:26
சேரேதா ஊரிலுள்ள எப்பிராயீம் மனுஷனாகிய நேபாத்தின் குமாரன் யெரொபெயாம் என்னும் சாலொமோனின் ஊழியக்காரனும் ராஜாவுக்கு விரோதமாய்க் கையெடுத்தான்; அவனுடைய தாய் செரூகாள் என்னும் பேருள்ள ஒரு விதவை.

1 Kings 11:26 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Jeroboam the son of Nebat, an Ephrathite of Zereda, Solomon’s servant, whose mother’s name was Zeruah, a widow woman, even he lifted up his hand against the king.

American Standard Version (ASV)

And Jeroboam the son of Nebat, an Ephraimite of Zeredah, a servant of Solomon, whose mother’s name was Zeruah, a widow, he also lifted up his hand against the king.

Bible in Basic English (BBE)

And there was Jeroboam, the son of Nebat, an Ephraimite from Zeredah, a servant of Solomon, whose mother was Zeruah, a widow; and his hand was lifted up against the king.

Darby English Bible (DBY)

And Jeroboam the son of Nebat, an Ephrathite of Zeredah, Solomon’s servant (whose mother’s name was Zeruah, a widow woman), even he lifted up his hand against the king.

Webster’s Bible (WBT)

And Jeroboam the son of Nebat, an Ephrathite of Zereda, Solomon’s servant, whose mother’s name was Zeruah, a widow woman, even he raised his hand against the king.

World English Bible (WEB)

Jeroboam the son of Nebat, an Ephraimite of Zeredah, a servant of Solomon, whose mother’s name was Zeruah, a widow, he also lifted up his hand against the king.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Jeroboam son of Nebat, an Ephrathite of Zereda — the name of whose mother `is’ Zeruah, a widow woman — servant to Solomon, he also lifteth up a hand against the king;

1 இராஜாக்கள் 11:26 in English

seraethaa Oorilulla Eppiraayeem Manushanaakiya Naepaaththin Kumaaran Yeropeyaam Ennum Saalomonin Ooliyakkaaranum Raajaavukku Virothamaayk Kaiyeduththaan; Avanutaiya Thaay Serookaal Ennum Paerulla Oru Vithavai.


Read Full Chapter : 1 Kings 11