தமிழ்

1 Kings 12:20 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 12:20
யெரொபெயாம் திரும்பிவந்தான் என்று இஸ்ரவேலருக்கெல்லாம் கேள்வியானபோது, அவனைச் சபையினிடத்தில் அழைத்தனுப்பி, அவனைச் சமஸ்த இஸ்ரவேலின்மேலும் ராஜாவாக்கினார்கள்; யூதாகோத்திரம்மாத்திரமேயன்றி வேறொருவரும் தாவீதின் வம்சத்தைப் பின்பற்றவில்லை.

1 Kings 12:20 in Other Translations

King James Version (KJV)

And it came to pass, when all Israel heard that Jeroboam was come again, that they sent and called him unto the congregation, and made him king over all Israel: there was none that followed the house of David, but the tribe of Judah only.

American Standard Version (ASV)

And it came to pass, when all Israel heard that Jeroboam was returned, that they sent and called him unto the congregation, and made him king over all Israel: there was none that followed the house of David, but the tribe of Judah only.

Bible in Basic English (BBE)

Now when all Israel had news that Jeroboam had come back, they sent for him to come before the meeting of the people, and made him king over Israel: not one of them was joined to the family of David but only the tribe of Judah.

Darby English Bible (DBY)

And it came to pass when all Israel heard that Jeroboam had come back, that they sent and called him to the assembly, and made him king over all Israel: none followed the house of David, but the tribe of Judah only.

Webster’s Bible (WBT)

And it came to pass when all Israel heard that Jeroboam had come again, that they sent and called him to the congregation, and made him king over all Israel: there was none that followed the house of David, but the tribe of Judah only.

World English Bible (WEB)

It happened, when all Israel heard that Jeroboam was returned, that they sent and called him to the congregation, and made him king over all Israel: there was none who followed the house of David, but the tribe of Judah only.

Young’s Literal Translation (YLT)

And it cometh to pass, at all Israel’s hearing that Jeroboam hath returned, that they send and call him unto the company, and cause him to reign over all Israel; none hath been after the house of David save the tribe of Judah alone.

1 இராஜாக்கள் 12:20 in English

yeropeyaam Thirumpivanthaan Entu Isravaelarukkellaam Kaelviyaanapothu, Avanaich Sapaiyinidaththil Alaiththanuppi, Avanaich Samastha Isravaelinmaelum Raajaavaakkinaarkal; Yoothaakoththirammaaththiramaeyanti Vaeroruvarum Thaaveethin Vamsaththaip Pinpattavillai.


Read Full Chapter : 1 Kings 12