தமிழ்

1 Kings 11:36 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 11:36
என் நாமம் விளங்கும்படிக்கு, நான் தெரிந்துகொண்ட நகரமாகிய எருசலேமிலே என் சமுகத்தில் என் தாசனாகிய தாவீதுக்கு எந்நாளும் ஒரு விளக்கு இருக்கத்தக்கதாக, அவன் குமாரனுக்கு ஒரு கோத்திரத்தைக் கொடுப்பேன்.

1 Kings 11:36 in Other Translations

King James Version (KJV)

And unto his son will I give one tribe, that David my servant may have a light alway before me in Jerusalem, the city which I have chosen me to put my name there.

American Standard Version (ASV)

And unto his son will I give one tribe, that David my servant may have a lamp alway before me in Jerusalem, the city which I have chosen me to put my name there.

Bible in Basic English (BBE)

And one tribe I will give to his son, so that David my servant may have a light for ever burning before me in Jerusalem, the town which I have made mine to put my name there.

Darby English Bible (DBY)

And unto his son will I give one tribe, that David my servant may have a lamp always before me in Jerusalem, the city that I have chosen for myself to put my name there.

Webster’s Bible (WBT)

And to his son will I give one tribe, that David my servant may have a light always before me in Jerusalem, the city which I have chosen for me to put my name there.

World English Bible (WEB)

To his son will I give one tribe, that David my servant may have a lamp always before me in Jerusalem, the city which I have chosen me to put my name there.

Young’s Literal Translation (YLT)

and to his son I give one tribe, for there being a lamp to David My servant all the days before Me in Jerusalem, the city that I have chosen to Myself to put My name there.

1 இராஜாக்கள் 11:36 in English

en Naamam Vilangumpatikku, Naan Therinthukonnda Nakaramaakiya Erusalaemilae En Samukaththil En Thaasanaakiya Thaaveethukku Ennaalum Oru Vilakku Irukkaththakkathaaka, Avan Kumaaranukku Oru Koththiraththaik Koduppaen.


Read Full Chapter : 1 Kings 11