தமிழ்

1 Kings 15:4 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 15:4
ஆனாலும் தாவீதினிமித்தம் அவனுடைய தேவனாகிய கர்த்தர், அவனுக்குப் பிற்பாடு அவன் குமாரனை எழும்பப்பண்ணுகிறதினாலும், எருசலேமை நிலை நிறுத்துகிறதினாலும், அவனுக்கு எருசலேமில் ஒரு விளக்கைக் கட்டளையிட்டு வந்தார்.

1 Kings 15:4 in Other Translations

King James Version (KJV)

Nevertheless for David’s sake did the LORD his God give him a lamp in Jerusalem, to set up his son after him, and to establish Jerusalem:

American Standard Version (ASV)

Nevertheless for David’s sake did Jehovah his God give him a lamp in Jerusalem, to set up his son after him, and to establish Jerusalem;

Bible in Basic English (BBE)

But because of David, the Lord gave him a light in Jerusalem, making his sons king after him, so that Jerusalem might be safe;

Darby English Bible (DBY)

But for David’s sake Jehovah his God gave him a lamp in Jerusalem, setting up his son after him, and establishing Jerusalem;

Webster’s Bible (WBT)

Nevertheless, for David’s sake the LORD his God gave him a lamp in Jerusalem, to set up his son after him, and to establish Jerusalem:

World English Bible (WEB)

Nevertheless for David’s sake did Yahweh his God give him a lamp in Jerusalem, to set up his son after him, and to establish Jerusalem;

Young’s Literal Translation (YLT)

but for David’s sake hath Jehovah his God given to him a lamp in Jerusalem, to raise up his son after him, and to establish Jerusalem,

1 இராஜாக்கள் 15:4 in English

aanaalum Thaaveethinimiththam Avanutaiya Thaevanaakiya Karththar, Avanukkup Pirpaadu Avan Kumaaranai Elumpappannnukirathinaalum, Erusalaemai Nilai Niruththukirathinaalum, Avanukku Erusalaemil Oru Vilakkaik Kattalaiyittu Vanthaar.


Read Full Chapter : 1 Kings 15