தமிழ்

1 Kings 12:15 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 12:15
ராஜா ஜனங்களுக்குச் செவிகொடாமற்போனான்; கர்த்தர் சீலோனியனான அகியாவைக்கொண்டு நேபாத்தின் குமாரனாகிய யெரொபெயாமுக்குச் சொன்ன தம்முடைய வார்த்தையை உறுதிப்படுத்தும்படி கர்த்தரால் இப்படி நடந்தது.

1 Kings 12:15 in Other Translations

King James Version (KJV)

Wherefore the king hearkened not unto the people; for the cause was from the LORD, that he might perform his saying, which the LORD spake by Ahijah the Shilonite unto Jeroboam the son of Nebat.

American Standard Version (ASV)

So the king hearkened not unto the people; for it was a thing brought about of Jehovah, that he might establish his word, which Jehovah spake by Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat.

Bible in Basic English (BBE)

So the king did not give ear to the people; and this came about by the purpose of the Lord, so that what he had said by Ahijah the Shilonite to Jeroboam, son of Nebat, might be effected.

Darby English Bible (DBY)

So the king hearkened not to the people; for it was brought about by Jehovah, that he might give effect to his word, which Jehovah spoke through Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat.

Webster’s Bible (WBT)

Wherefore the king hearkened not to the people; for the cause was from the LORD, that he might perform his saying, which the LORD spoke by Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat.

World English Bible (WEB)

So the king didn’t listen to the people; for it was a thing brought about of Yahweh, that he might establish his word, which Yahweh spoke by Ahijah the Shilonite to Jeroboam the son of Nebat.

Young’s Literal Translation (YLT)

and the king hearkened not unto the people, for the revolution was from Jehovah, in order to establish His word that Jehovah spake by the hand of Ahijah the Shilonite unto Jeroboam son of Nebat.

1 இராஜாக்கள் 12:15 in English

raajaa Janangalukkuch Sevikodaamarponaan; Karththar Seeloniyanaana Akiyaavaikkonndu Naepaaththin Kumaaranaakiya Yeropeyaamukkuch Sonna Thammutaiya Vaarththaiyai Uruthippaduththumpati Karththaraal Ippati Nadanthathu.


Read Full Chapter : 1 Kings 12