தமிழ்

1 Kings 14:21 in Tamil

1 இராஜாக்கள் 14:21
சாலொமோனின் குமாரனாகிய ரெகொபெயாம் யூதாவிலே ராஜ்யபாரம் பண்ணினான்; ரெகொபெயாம் ராஜாவாகிறபோது நாற்பத்தொரு வயதாயிருந்து, கர்த்தர் தம்முடைய நாமம் விளங்கும்படி இஸ்ரவேல் கோத்திரங்களிலெல்லாம் தெரிந்துகொண்ட நகரமாகிய எருசலேமிலே பதினேழுவருஷம் ராஜ்யபாரம்பண்ணினான்; அம்மோன் ஜாதியான அவனுடைய தாயின்பேர் நாமாள்.

1 Kings 14:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

And Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah. Rehoboam was forty and one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city which the LORD did choose out of all the tribes of Israel, to put his name there. And his mother’s name was Naamah an Ammonitess.

American Standard Version (ASV)

And Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah. Rehoboam was forty and one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city which Jehovah had chosen out of all the tribes of Israel, to put his name there: and his mother’s name was Naamah the Ammonitess.

Bible in Basic English (BBE)

And Rehoboam, the son of Solomon, was king in Judah. Rehoboam was forty-one years old when he became king, and he was king for seventeen years in Jerusalem, the town which the Lord had made his out of all the tribes of Israel, to put his name there; his mother’s name was Naamah, an Ammonite woman.

Darby English Bible (DBY)

And Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah. Rehoboam was forty-one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city that Jehovah had chosen out of all the tribes of Israel to put his name there; and his mother’s name was Naamah, an Ammonitess.

Webster’s Bible (WBT)

And Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah. Rehoboam was forty and one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city which the LORD chose out of all the tribes of Israel, to put his name there. And his mother’s name was Naamah an Ammonitess.

World English Bible (WEB)

Rehoboam the son of Solomon reigned in Judah. Rehoboam was forty-one years old when he began to reign, and he reigned seventeen years in Jerusalem, the city which Yahweh had chosen out of all the tribes of Israel, to put his name there: and his mother’s name was Naamah the Ammonitess.

Young’s Literal Translation (YLT)

And Rehoboam son of Solomon hath reigned in Judah; a son of forty and one years `is’ Rehoboam in his reigning, and seventeen years he hath reigned in Jerusalem, the city that Jehovah chose to set His name there, out of all the tribes of Israel, and the name of his mother `is’ Naamah the Ammonitess.

1 இராஜாக்கள் 14:21 in English

saalomonin Kumaaranaakiya Rekopeyaam Yoothaavilae Raajyapaaram Pannnninaan; Rekopeyaam Raajaavaakirapothu Naarpaththoru Vayathaayirunthu, Karththar Thammutaiya Naamam Vilangumpati Isravael Koththirangalilellaam Therinthukonnda Nakaramaakiya Erusalaemilae Pathinaeluvarusham Raajyapaarampannnninaan; Ammon Jaathiyaana Avanutaiya Thaayinpaer Naamaal.


Read Full Chapter : 1 Kings 14