தமிழ்

Deuteronomy 12:21 in Tamil

உபாகமம் 12:21
உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தமது நாமம் விளங்கும்படி தெரிந்துகொள்ளும் ஸ்தானம் உனக்குத் தூரமானால், கர்த்தர் உனக்கு அளித்த உன் ஆடுமாடுகளில் எதையாகிலும் நான் உனக்கு விதித்தபடி நீ அடித்து, உன் இஷ்டப்படி உன் வாசல்களிலே புசிக்கலாம்.

Deuteronomy 12:21 in Other Translations

King James Version (KJV)

If the place which the LORD thy God hath chosen to put his name there be too far from thee, then thou shalt kill of thy herd and of thy flock, which the LORD hath given thee, as I have commanded thee, and thou shalt eat in thy gates whatsoever thy soul lusteth after.

American Standard Version (ASV)

If the place which Jehovah thy God shall choose, to put his name there, be too far from thee, then thou shalt kill of thy herd and of thy flock, which Jehovah hath given thee, as I have commanded thee; and thou mayest eat within thy gates, after all the desire of thy soul.

Bible in Basic English (BBE)

If the place marked out by the Lord your God as the resting-place for his name is far away from you, then take from your herds and from your flocks which the Lord has given you, as I have said, and have a meal of it in the towns where you may be living.

Darby English Bible (DBY)

If the place which Jehovah thy God will choose to set his name there be too far from thee, then thou shalt slay of thy kine and of thy sheep which Jehovah hath given thee, as I have commanded thee, and thou shalt eat in thy gates according to all the desire of thy soul.

Webster’s Bible (WBT)

If the place which the LORD thy God hath chosen to put his name there, shall be too far from thee, then thou shalt kill of thy herd and of thy flock, which the LORD hath given thee, as I have commanded thee, and thou shalt eat in thy gates whatever thy soul desireth.

World English Bible (WEB)

If the place which Yahweh your God shall choose, to put his name there, be too far from you, then you shall kill of your herd and of your flock, which Yahweh has given you, as I have commanded you; and you may eat within your gates, after all the desire of your soul.

Young’s Literal Translation (YLT)

`When the place is far from thee which Jehovah thy God doth choose to put His name there, then thou hast sacrificed of thy herd and of thy flock which Jehovah hath given to thee, as I have commanded thee, and hast eaten within thy gates, of all the desire of thy soul;

உபாகமம் 12:21 in English

un Thaevanaakiya Karththar Thamathu Naamam Vilangumpati Therinthukollum Sthaanam Unakkuth Thooramaanaal, Karththar Unakku Aliththa Un Aadumaadukalil Ethaiyaakilum Naan Unakku Vithiththapati Nee Atiththu, Un Ishdappati Un Vaasalkalilae Pusikkalaam.


Read Full Chapter : Deuteronomy 12