தமிழ்

Ezra 6:12 in Tamil

எஸ்றா 6:12
ஆகையால் இதை மாற்றவும், எருசலேமிலுள்ள தேவனுடைய ஆலயத்தைக் கெடுக்கவும், தங்கள் கையை நீட்டப்போகிற சகல ராஜாக்களையும் சகல ஜனங்களையும் தம்முடைய நாமத்தை அங்கே விளங்கப்பண்ணின தேவன் நிர்மூலமாக்கக்கடவர்; தரியுவாகிய நாம் இந்தக் கட்டளையைக் கொடுத்தோம்; இதின்படி ஜாக்கிரதையாய்ச் செய்யப்படக்கடவது என்று எழுதியனுப்பினான்.

Ezra 6:12 in Other Translations

King James Version (KJV)

And the God that hath caused his name to dwell there destroy all kings and people, that shall put to their hand to alter and to destroy this house of God which is at Jerusalem. I Darius have made a decree; let it be done with speed.

American Standard Version (ASV)

and the God that hath caused his name to dwell there overthrow all kings and peoples that shall put forth their hand to alter `the same’, to destroy this house of God which is at Jerusalem. I Darius have made a decree; let it be done with all diligence.

Bible in Basic English (BBE)

And may the God who has made it a resting-place for his name send destruction on all kings and peoples whose hands are outstretched to make any change in this or to do damage to this house of God at Jerusalem. I, Darius, have given this order, let it be done with all care.

Darby English Bible (DBY)

And the God that has caused his name to dwell there overthrow every king and people that shall put forth their hand to alter [or] to destroy this house of God which is at Jerusalem. I Darius have given [this] order; let it be done diligently.

Webster’s Bible (WBT)

And the God that hath caused his name to dwell there destroy all kings and people, that shall attempt to alter and to destroy this house of God which is at Jerusalem. I Darius have made a decree; let it be done with speed.

World English Bible (WEB)

and the God who has caused his name to dwell there overthrow all kings and peoples who shall put forth their hand to alter [the same], to destroy this house of God which is at Jerusalem. I Darius have made a decree; let it be done with all diligence.

Young’s Literal Translation (YLT)

And God, who caused His name to dwell there, doth cast down any king and people that putteth forth his hand to change, to destroy this house of God that `is’ in Jerusalem; I Darius have made a decree; speedily let it be done.’

எஸ்றா 6:12 in English

aakaiyaal Ithai Maattavum, Erusalaemilulla Thaevanutaiya Aalayaththaik Kedukkavum, Thangal Kaiyai Neettappokira Sakala Raajaakkalaiyum Sakala Janangalaiyum Thammutaiya Naamaththai Angae Vilangappannnnina Thaevan Nirmoolamaakkakkadavar; Thariyuvaakiya Naam Inthak Kattalaiyaik Koduththom; Ithinpati Jaakkirathaiyaaych Seyyappadakkadavathu Entu Eluthiyanuppinaan.


Read Full Chapter : Ezra 6